PROJEKTNA POSTROJENJA ZA
KLIMATIZACIJU, HLAĐENJE, GRIJANJE I VENTILACIJU

 

MEGGLE Hrvatska d.o.o. OSIJEK

– Izrada idejnog i izvedbenog projekta adaptacije rashladne stanice u pogonu mljekare Meggle Hrvatska, Osijek. Projektiran je i sustav akumulacije Q= 11.500 kwh. Smanjenje mase punjenja NH3 sa 6000 kg na 750 kg.

 

ZAGREBAČKA PIVOVARA d.d.

– Izrada projekta nove rashladne stanice Pivovare sa sustavom za korištenje otpadne topline varionice. Projekt sadrži i rekonstrukciju dijela instalacije direktnog hlađenja novog ležnog podruma i tlačnih tankova.

– Izrada projekta rekonstrukcije rashladnog uređaja Pivovare uvođenjem novog sustava indirektnog hlađenja putem pločastih izmjenjivača, uključivo i rekonstrukciju direktnog sustava hlađenja.

– Izrada projekta rekonstrukcije sustava hlađenja ulja na četiri vijčana NH3 rashladna kompresora te rekonstrukcija pumpališta rashladne vode.

– Izrada glavnog strojarskog projekta rekonstrukcije i zamjene dotrajalog dijela cijevnog razvoda NH3 rashladnog medija rashladnog sustava fermentora, te indirektnog sustava pločastog hladnjaka u rasjhladnoj podstanici

 

KARLOVAČKA PIVOVARA d.o.o.

– Izrada idejnog, glavno i izvedbenog projekta “nove energane”- pivovare što uključuje rashladno postrojenje NH3, ukupnog učina Q = 3.200 kW, postrojenje za proizvodnju CO2, G=1000 kg, te novu trafostanicu i pripremu tehnološke vode.

 

KOKA d.d. Varaždin

– Izrada glavnog izvedbenog projekta hladnjače za skladištenje duboko zamrznute robe uključivo sa uređenjem rashladnog sustava cartofreeza učina Q= 420 kW pri temp. -42oC, te rashladnih sustava spiralnih tunela za zamrzavanje Q= 2×100 kW pri temp. -40oC

 

ZAGREBAČKA PIVOVARA d.d. (2014.god.)

– Izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije rashladne stanice indirektnog sustava hlađenja smjese propilen glicol-voda, snage Q= 2,0 Mw. Rekonstrukcija je rađena u cilju umanjenja mase punjenja NH3, optimalizacije, pouzdanosti i sigurnosti rada uređaja.

 

MLJEKARA – BELI MANASTIR

– Projekt dogradnje sustava akumulacije ledene vode sa pumpalištem ledene vode. Ukupni kapacitet akumulacije 2500 kwh.

 

KARLOVAČKA PIVOVARA d.d.

– Izrada projekta nove rashladne stanice direktnog amonijačnog sustava hlađenja

– Izrada projekta sustava hlađenja fermentora – direktni sustav

– Izrada projekta 3. faze dogradnje vrionog podruma i hlađenja fermentora – individualni sustav. Projekt uključije rekonstrukciju i izmicanje magistralnih energetskih razvoda i mosnih nosećih čeličnih konstrukcija.

– Izrada projekta sigurnosnog sustava za izolaciju dijelova postrojenja u slučaju propusnosti NH3

 

M.I. VAJDA, Čakovec

– Izrada glavnog i izvedbenog projekta novog sustava hlađenja klaonice, te skladišnog i ekspeditnih prostora indirektno smjesom propilen glicol – voda, kao i direktno hlađenog tunela ciklusa -30oC.

 

KARLOVAČKA PIVOVARA d.o.o.

– Izrada idejnog, glavno i izvedbenog projekta “nove energane”- pivovare što uključuje rashladno postrojenje NH3, ukupnog učina Q = 3.200 kW, postrojenje za proizvodnju CO2, G=1000 kg, te novu trafostanicu i pripremu tehnološke vode.

 

PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o. LJUBLJANA

– Izrada strojarskog projekta rekonstrukcije rashladnog sustava NH3 u cilju smanjenja mase punjenja.

 

MIRNA, ROVINJ

– Projekt rekonstrukcije ukupnog rashladnog NH3 sustava stare i nove hladnjače.

– Projekt rekonstrukcije rashladne stanice proizvodnog pogona i kontinuiranog tunela za protočno zamrzAvanje ribe.

 

KLAONICA PPS d.o.o. SRBAC

– Izrada projekta klaonice sa hladnjačom pilića.

 

BAČKA TOPOLA

– Izrada projekta klaonice sa hladnjačom pilića

 

VELETRŽNICA I HLADNJAČA Zagreb

– Projektiranje, isporuka i montaža amonijačne rashladne opreme. Uređenje sustava hlađenja komora 0o/-20oC, ukupno 16 komora.

 

PURIS PAZIN

– Izrada projekta centralne rashladne stanice tvornice uključivo sa projektom instalacije procesnog hlađenja i zamrzavanja te skladištenja.

 

KOKA d.d. VARAŽDIN

Izrada projekta hladnjače za skaldištenje duboko zamrznute robe. Sustav je hlađen indirektno medijem Temper -40oC.

 

OSIJEČKA PIVOVARA d.d. Osijek

– Izrada glavnog i izvedbenog projekta novog sustava indirektnog hlađenja. Kompletan postojeći sustav direktnog hlađenja NH3 supstituira se sa indirektnim sustavom propilen glicol-voda. Ovim projektom ukupna masa punjenja NH3 sa postojećih 7500 kg smanjuje se na 900 kg.

 

HEP- Zagreb, Vukovarska 37

Projekt klimatizacije NDC-a i zapadnog krila poslovnih prostorija objekta

– Projekt klimatizacije kancelarija istočnog krila zgrade NDC-a

– Projekt klimatizacije središnji poslovi zrade HEP-a

– Projekt strojarskih instalacija – hlađenje u TS Pehlin.

 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA ZAGREBA, Trg Stjepana Radića 1 (Vijećnica)

– Projekt klimatizacije zgrade grijanje i ventilacija

 

KRAŠ Prehrambena industrija d.d. Zagreb , Ravnice 48

– Glavni i izvedbeni projekt za adaptaciju i uređenje rashladnog postrojenja.

 

STADION MAKSIMIR, Sjever, Zapad i dilatacija ” A “

– Izvedbeni projekt klimatizacije poslovnih i klupskih prostora stadiona.

 

HOTEL “COMODORE” , Dubrovnik

– Projekt klimatizacije i ventilacije hotela.

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA RH, Zagreb, Republike Austrije

– Izvedbeni projekt klimatizaciaje i grijanja zgrade Ministarstva

 

PALAČA PRAVDE, Bjelovar

– Projekt klimatizacije, grijanja i ventilacije objekta “A” “D” i “C”

 

HRVATSKA TISKARA Zagreb

– Projekt klimatizacije objekta rotacije sa pratećim sadržajima

 

ISTRAGRAFIKA – TVORNICA DUHANA, Rovinj

– Projekt klimatizacije proizvodnog pogona tiska

 

FILOZOFSKI FAKULTET, Sveučilišta u Zagrebu

– Glavni i izvedbeni projekt klimatizacije dvorana i ostalih nastavnih i pratećih sadržaja ukupne površine 16000 m2.

 

OPĆA BOLNICA – DUBROVNIK , Medarevo, Roka Mišetića

– Projekt 16 klima sustava uključivo sa pet operacionih dvorana i sobama intenzivne njege objekti “B” “C” i “D”

 

KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU, Draškovićeva 19

 

KLINIČKA BOLNICA “SESTRE MILOSRDNICE”

– Izrada glavnog i izvedbenog projekta sustava klimatizacije četiri operacione dvorane, te pratećih prostora operacionog bloka (čisti prostori + tlačne zone)

 

HLAĐENJE SISTEMI d.o.o.

 

Ladislav Nanaši d.i.s.