REFERENCE

Izvod iz projektnog kataloga Hlađenje sistemi d.o.o.

ZAGREBAČKA PIVOVARA d.d.
– Izrada projekta nove rashladne stanice Pivovare sa sustavom za korištenje otpadne topline varionice. Projekt sadrži i rekonstrukciju dijela instalacije direktnog hlađenja novog ležnog podruma i tlačnih tankova.
– Izrada projekta rekonstrukcije rashladnog uređaja Pivovare uvođenjem novog sustava indirektnog hlađenja putem pločastih izmjenjivača, uključivo i rekonstrukciju direktnog sustava hlađenja.
– Izrada projekta rekonstrukcije sustava hlađenja ulja na četiri vijčana NH3 rashladna kompresora te rekonstrukcija pumpališta rashladne vode.
– Izrada glavnog strojarskog projekta rekonstrukcije i zamjene dotrajalog dijela cijevnog razvoda NH3 rashladnog medija rashladnog sustava fermentora, te indirektnog sustava pločastog hladnjaka u rasjhladnoj podstanici

MEGGLE Hrvatska d.o.o. OSIJEK
– Izrada idejnog i izvedbenog projekta adaptacije rashladne stanice u pogonu mljekare Meggle Hrvatska, Osijek. Projektiran je i sustav akumulacije Q= 11.500 kwh. Smanjenje mase punjenja NH3 sa 6000 kg na 750 kg.

Izvod iz izvedenih radova kataloga Hlađenje sistemi d.o.o.

PODRAVKA d.d Koprivnica
– Isporuka novih vijčanih NH3 kompresora, demontaža stare opreme te montaža nove i ugradnja centralnog nadzornog upravljačkog sustava, te puštanje kompresora u pogon na lokaciji Podravka, Tvornica Danica.
– Isporuka i ugradnja sustava za rashladu tehnološke vode, te puštanje u rad na lokaciji Tvornica Kalnik.
– Zamjena dijela amonijačnog cijevovoda i armature u sklopu rashladno amonijačnog postrojenja Danica., proizvodnja konzervi i kobasičarna.

VINDIJA d.d. KONZUMNA MLJEKARA – VARTILEN, Varaždin
– Dobava ugradnja te puštanje u rad 2. Faze hlađenja bazena ledene vode na lokaciji Gospodarska 27/A, Varaždin. Radovi su obuhvatili dobavu i montažu vijčanih kompresorskih agregata, evaporativnog kondenzatora, separatora sa hladnjacima
„shell & plate” te akomulacionog bazena ledene vode indirektno hlađeno Temperom. Rashladni učin amonijačnog postrojenja je Q = 1000 kW, a kapacitet akumulacije iznosi 12000 kwh.

KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB, Klaićeva 16
– Izvođenje građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na izgradnji nove Operacijske sale sa pratećim sadržajima u KDB. Isto tako radovima su obuhvaćene dobava i montaža termoenergetskih instalacija odjela JIL – jedinice intenzivnog liječenja, te odjela Pedijatrije na 3. katu bolnice.