HLAĐENJE SISTEMI d.o.o
Božidarevićeva br. 13.
Projektiranje i montaža rashladnih i termoenergetskih postrojenja

Telefon: +385 (0)1 2361-266
E-mail: hladjenje@hladjenje.hr

IBAN: HR9523600001102167077 (ZAGREBAČKA BANKA D.D.)

OIB: HR44963898864