KLIMATIZACIJA

APRIMEJNA
Procesna klimatizacija

Prostori sa posebnim zahtjevima održavanja temperature i vlage

Proizvodni prostori sa posebnim zahtjevima za održavanje najviše čistoće i nadpritiska

Prostori sa različitim zahtjevom nadpritiska
Klimatizacija proizvodnih prostora najviše čistoće u farmaceutskoj industriji

Računski centri

Specijalne proizvodnje gdje se zahtijevaju strogi uvjeti održavanja temperature i vlage kao i provjetravanja sa posebnim mjerama zaštite

 

BPRIMEJNA
Komforna klimatizacija i grijanje

Visoko tlačna

Nisko tlačna

Varijabilnim količinama dobave zraka

Bolnice
Operacione dvorane

Proizvdni pogoni u farmaceutskoj industriji

Proizvodni pogoni u prehrambenoj industriji

Laboratoriji

Sportske dvorane

Hoteli

Poslovne zgrade