ALTERNATIVNI ENERGETSKI SUSTAVI

Jedan od efikasnih načina da umanjite troškove poslovanja je taj da prvenstveno smanjite troškove utroška energije po jedinici Vašeg proizvoda na način da dio uložene energije tijekom proizvodnje nakon njenog završetka ne odbacite, već je ponovo barem dio vratite u proces. To ostvarujemo uključivanjem različitih sustava kao što su energetske rekuperacije, regeneracije, dizalice topline, te drugi uređaji koji rade na principu kružnih procesa, a koji će Vašu “otpadnu energiju” dovesti na nivo da je se može ponovo uključiti u osnovni proces ili eventualno upotrijebiti u drugim dijelovima gdje je moguće koristiti energiju nižeg temperaturnog nivoa. Procesi se okreću “lijevo” i “desno ” i svi imaju svoju “toplu” i “hladnu ” stranu. Mi smo ovdje da ih okrenemo kako Vama najbolje odgovara.

 

Nije Vam svejedno koliko ćete električne energije ili goriva potrošiti po proizvedenoj jedinici grijanja ili hlađenja. Još više ste zainteresirani da utrošite što manje energije po jedinici Vašeg proizvoda. Kalo na Vašem proizvodu također je nesumnjivo novac isto kao i energija. Svi ovi elementi u energetskim procesima ponekad nisu jasno vidljivi. Prepustite izradu koncepta najpovoljnijeg rješenja nama i tako pretvorimo ono što je nevidljivo u nešto za Vas potpuno stvarno i opipljivo.

 

ADizalica topline
BRekuperatori – izmjenjivači
CApsorpcioni sustavi
DORC – procesi
ESustavi sa adijabatskim hlđenjem
FOstali alternativni izvori