hlađenjegrijanjeklimatizacijaalternativni energetski sustavi
english hrvatski


 
 

HLAĐENJE SISTEMI d.o.o.
10000 ZAGREB
Božidarevićeva br. 13

Telefon:
+385 (1) 2361-266

Fax:
+385 (1) 2313-599

E-mail:
hladjenje.sistemi@zg.htnet.hr
hladjenje@hladjenje.hr

Projektiranje i montaža rashladnih i termoenergetskih postrojenja

Žiro račun:
2483005-100014567

Matični broj:
1733800