Hla?enje sistemi - hla?enje grijanje klimatizacija alternativni energetski sustavi
hla?enjegrijanjeklimatizacijaalternativni energetski sustavi
english hrvatski


Hla?enje sistemi d.o.o.

Djelatnost tvrtke ?HLA?ENJE SISTEMI? d.o.o. je projektiranje, izrada, monta?a i servisiranje rashladnih i termoenergetskih postrojenja. Sveobuhvatno analiziraju?i potrebe na?ih kupaca? odlu?ili smo usluge iz specijaliziranog programa rashladnih postrojenja sa amonijakom i drugim radnim medijima? kao i sustava za klimatizaciju staviti na kori?tenje na?im potencijalnim kupcima. Kao ?to je iz gore navedenog vidljivo tvrtka je svojom djelatnosti objedinila energetske sustave hla?enja i grijanja, te time ostvarila cijelovit pristup u tra?enju i izradi optimalnih projektantskih rje?enja te unificirala izvedbu sustava upravljanja i nadzora.

The Rolex replica watches Deepsea features a one-way rotating outer ring with a black Cerachrom 60-minute scale ring on the outer ring that allows the diver to master the dive and decompression time on the sea floor to replica watches uk ensure safe diving. The rolex replica uk patented ring is made of extremely hard and hard-to-corrosive ceramics that are not easily scratched and do not fade even after exposure to ultraviolet light. The numbers and scales engraved on the replica watches online ceramic outer ring are PVD (plating technology is plated with platinum. The outer ring tooth edge facilitates the outer ring rotation, helping the diver to set the dive time, even with gloves.

Temelj za ostvarivanje na?ih zajedni?kih interesa vidimo u o?uvanju tehni?kom praksom ste?enih znanja i ispravnom primjenom znanstvenih dostignu?a u tehnici hla?enja i kondicioniranja. To je ujedno doprinos o?uvanju tradicije, tehnologije stvarane na ovim prostorima.

Ukoliko iska?ete interes za suradnju na tom polju sa zadovoljstvom ?emo odgovoriti na Va? eventualni upit, te Vam se na konkretnim zadacima najbolje i u potpunosti predstavimo.