hla?enjegrijanjeklimatizacijaalternativni energetski sustavi
english hrvatski


Ostvarenjem zahtjevanih temperatura pri tehnolo?kom tretmanu i skladi?tenju prehrambenih proizvoda definitivno smo ostvarili samo dio preduvjeta za dobar proizvod. Jer op?e je poznato da ispravan i kvalitetan tretman pored ostvarene temperature nesumljivo uklju?uje i optimalnu vlagu, kontrolu brzine strujanja zraka, na?in skladi?tenja, brzinu prohla?ivanja i zamrzavanja proizvoda, te mnogo drugih elemenata.

Kako ostvariti tehnolo?ke uvjete u Va?oj proizvodnji da napravite dobar proizvod mo?e Vam pomo?i dugogodi?nje iskustvo na?ih projektanata i djelatnika.

 

Hla?ena skladi?ta
Komore za svje?u robu

Razne komore temperaturnog?re?ima
?0?C / +15?C

 • Ribarstvo
 • Industrija mesa i mesnih prera?evina
 • Zrione i skladi?ta trajnih i polutrajnih suhomesnatih proizvoda

 • Klaonice peradi
 • Klaonice krupne i sitne stoke
 • Prerada i skladi?tenje vo?a i povr?a
 • Skladi?tenje i zrione banana
 • Pivovare
 • Proizvodnja mlijeka i mlije?nih prera?evina
 • Proizvodnja alkoholnih i alkoholnih pi?a

 • Izgradnja hladnja?a za skladi?tenje svje?e i duboko zamrznute robe

 • Izolacija le?nih podruma
 • Izolacija podruma u proizvodnji?vina
 

Tehnolo?ko hla?enje prehrambenih proizvoda

Hla?enje u procesu proizvodnje
Hla?enje razli?itih medija
u procesnim industrijama

 • Farmaceutska industrija
 • Petrokemijska industrija
 

Hla?ena skladi?ta
Komore za duboko zamrznute?proizvode

Razne komore temperaturnog?re?ima
-20?C / -30?C

 

 

Duboko zamrzavanje prehrambenih proizvoda

Tuneli ?ar?ni temperaturnog re?ima -30?C / 45?C
kontinuirani ?30?C / 45?C
polukontinuirani ?30?C / 45?C

 • Kontinuirani tuneli
  • Linijski
  • Kru?ni

 • Tuneli sa zamrzavanjem proizvoda koji?lebde u struji zraka
 • Tuneli sa zamrzavanjem proizvoda na perforiranoj pokretnoj ?i?anoj traci

 • ?ar?ni tuneli za zamrzavanje
  • nepakovane i pakovane robe
  • komadno ili paletizirano

 • Polukontinuiranituneli za zamrzavanje proizvoda na pokretnim kolicima ili ko?arama koje se kre?u u taktovima

 • Plo?asti zamrziva?i
 

Sportsko rekreativni sadr?aji

Klizali?ta
Bob staze
Proizvodnja umjetnog snijega

 • Otvorena i zatvorena i klizali?ta
 • Direktno i indirektno hla?ene ledene piste
 

Industrijska proizvodnja leda

Ljuskasti
komadni?

 • Proizvodnja i skladi?tenje leda u ribarskoj i mesnoj industriji
 • Proizvodnja leda u ugostiteljstvu
 

Rashladne stanice energane
razli?iti rashladni mediji
za direktno hla?enje
za indirektno hla?enje

 • Kompresorska postrojenja za podmirenje rashladnih tereta u prehrambenoj industriji, te postrojenja procesne i komforne klimatizacije
 • Vij?ani kompresori
 • Klipni kompresori
 • Hermetik kompresori
 • Scroll kompresori

SIGURNOST

Mo?da se i Vama ponekad doga?a da sigurnost ne postavite na prvo mjesto. Ako je to tako ispravimo zajedno taj propust. Naime RH je u postupku stvaranja i dopuna normi uglavnom okrenuta Europskoj uniji koja je u mnogome zadr?ala postoje?e, ali i uvela nove visoke standarde sigurnosti u eksploataciji termo-energetskih postrojenja. Ostvarenje zakonom i normama zahtjevanih uvjeta ne mora zna?iti i velika financijska ulaganja. Naprotiv na?i Vam stru?njaci mogu ponuditi ostvarenje svih propisanih uvjeta sigurnosti uz minimalna ulaganja, a pogotovo ako se radi o izgradnji novih objekata.Nemojte gubiti Va?e dragocjeno vrijeme oko ne?ega ?to mo?ete brzo i lako rje?iti. Ve? je sama spoznaja da sigurnosti treba pokloniti vi?e pa?nje veliki korak do ostvarenja cilja.

Rolex replica watches 3235 movement mechanical movement, bi-directional automatic winding by constant-action oscillating weight, frequency 28,800 times per hour, paramagnetic blue replica watches uk Parachrom hairspring, replica rolex end ring, high-performance Paraflex cushioning device, high-performance Chronergy escapement, The paramagnetic nickel-phosphorus alloy pallet and escape wheel uk replica watches have an accuracy of less than two seconds per day.